om våld mot kvinnor

Jag söker titeln till en film som handlar om kvinnor som utsätts för våld i olika situationer i samhället. Filmen är 4 filmer som visas växelvis och som är oberoende av varandra. En kvinna utsätts för hedersvåld och blir jagad ut på en motorväg i Tyskland för att bli överkörs. En annan flicka går mot samma öde men räddas i tid. En kvinna utsätts för misshandel av sin man som är en betydande person. Kommer inte ihåg riktigt vad de andra handlar om.

Förslag

placeholder image
RandolphCaer
  • 08 juni 2015

Rätt svar

När mörkret faller.

image
Carina är en framgångsrik journalist, Aram driver en restaurang och Leyla är den näst äldsta dottern i en familj med stark hederskänsla. Alla tre lever under hot, och den största skräcken är att hotet kommer från dem som står dem närmast, i hemmet och på arbetsplatsen. De står inför samma val; att bevara en mörk hemlighet eller berätta sanningen och riskera att förlora allt.